VENNLIGST LES DISSE VILKÅR OG BETINGELSER NØYE FØR DU BRUKER NETTSIDEN

HVA GJELDER DISSE BRUKERVILKÅRENE?

Disse brukervilkårene fastsetter reglene for bruk av vår nettside timeforyou.cleaning ("vår nettside").

HVEM ER VI OG HVORDAN KAN DU KONTAKTE OSS

Vår nettside drives av Time For You Norway AS ("Vi"). Time For You Norway AS er et norskregistrert aksjeselskap med organisasjonsnummer 917 987 335 og har kontor på Bølerlia 149, 0689 OSLO.

For å kontakte oss, vennligst send epost til [email protected]

VED BRUK AV VÅR NETTSIDE AKSEPTERER DU DISSE VILKÅRENE

Ved bruk av vår nettside, bekrefter du at du samtykker med disse vilkårene for bruk og at du samtykker å være underlagt og overholde dem.

Hvis du ikke samtykker til disse vilkårene, må du ikke bruke nettstedet vårt.

Vi anbefaler at du skriver ut en kopi av disse vilkårene for fremtidig referanse.

DET ER ANDRE VILKÅR SOM KAN GJELDE DEG

Disse bruksvilkårene refererer til følgende tilleggs betingelser, som også gjelder bruken av nettstedet vårt:

 • Vår personvernerklæring, som angir vilkårene for behandling av personopplysninger vi samler inn fra deg, eller som du gir til oss. Ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du i slik behandling og du garanterer at alle dataene du oppgir er nøyaktige.
 • Vår Cookie Policy, som beskriver informasjon om informasjonskapsler på nettstedet vårt.

Hvis du kjøper tjenester fra oss eller våre franchisetakere, gjelder våre forretningsbetingelser for salg.

VI KAN GJØRE ENDRINGER I DISSE VILKÅRENE

Vi endrer disse vilkårene fra tid til annen. Hver gang du ønsker å bruke nettstedet vårt, vennligst sjekk disse vilkårene for å sikre at du forstår de vilkårene som gjelder på det tidspunktet.

VI KAN GJØRE ENDRINGER PÅ NETTSTEDET

Vi kan oppdatere og endre nettstedet vårt fra tid til annen for å gjenspeile endringer i våre produkter, våre brukeres behov og vår forretningsutvikling.

VI KAN SUSPENDERE ELLER TREKKE TILBAKE NETTSTEDET

Vårt nettsted er gjort tilgjengelig gratis.

Vi garanterer ikke at nettstedet vårt eller innhold på det, alltid vil være tilgjengelig eller være tilgjengelig uavbrutt. Vi kan suspendere eller tilbakekalle eller begrense tilgjengeligheten av hele eller deler av nettstedet vårt av forretningsmessige årsaker. Vi vil prøve å gi deg rimelig varsel om suspensjon eller tilbaketrekking av nettsiden.

Du er også ansvarlig for at alle som har tilgang til nettstedet vårt via din internettforbindelse, er oppmerksomme på disse bruksvilkårene og andre relevante vilkår og betingelser, og at de overholder dem.

DU MÅ SIKKRE DINE KONTODETALJER

Hvis du velger, eller du får med, en brukeridentifikasjonskode, et passord eller annen informasjon som en del av våre sikkerhetsprosedyrer, må du behandle slik informasjon som konfidensiell. Du må ikke utlevere det til noen tredjepart.

Vi har rett til å deaktivere hvilken som helst brukeridentifikasjonskode eller passord, uansett om det er valgt av deg eller tildelt av oss, når som helst, hvis du i henhold til vår rimelige oppfatning ikke har overholdt noen av bestemmelsene i disse bruksvilkårene.

Hvis du vet eller mistenker at noen andre enn deg selv, kjenner din brukeridentifikasjonskode eller passord, må du varsle oss på [email protected]

HVORDAN DU MÅ BRUKE MATERIALE PÅ VÅRT NETTSTED

Vi er eier eller er på annen måte rettighetshaver til alle immaterielle rettigheter på nettstedet vårt, og til alt materiale som er publisert på det. Dette materialet og verkene de representerer er beskyttet regler om opphavsrett og ulike folkerettslige avtaler over hele verden. Alle slike rettigheter er i behold og overføres ikke.

Du kan skrive ut en kopi, og kan laste ned utdrag, av hvilken som helst side fra vår nettside til personlig bruk, og du kan henvende deg til andre i din organisasjon om innhold lagt ut på nettstedet vårt.

Du må ikke endre papir eller digitale kopier av materiale du har skrevet ut eller lastet ned på noen måte, og du må ikke bruke noen illustrasjoner, fotografier, video- eller lydsekvenser eller grafikk, separat fra en tilhørende tekst.

Vår status (og eventuelle identifiserte bidragsytere) som forfattere og opphavsmenn av innhold på nettstedet vårt, må alltid tilkjennegis.

Du må ikke bruke noen del av innholdet på nettstedet vårt for kommersielle formål uten å få en lisens/tillatelse til å gjøre det fra oss eller våre lisensgivere.

Hvis du skriver ut, kopierer eller laster ned noen del av nettstedet vårt i strid med disse bruksvilkårene, vil din rett til å bruke nettstedet vårt opphøre umiddelbart, og du må, etter vårt eget valg, returnere eller ødelegge eventuelle kopier av materialene du har laget

IKKE BASER DEG PÅ INFORMASJONEN PÅ DENNE SIDEN

Innholdet på nettstedet vårt er kun tilgjengelig for generell informasjon. Det er ikke ment å utgjøre råd som du burde stole på. Du må skaffe profesjonell eller spesialistrådgivning før du tar eller avstår fra handling på grunnlag av innholdet på nettstedet vårt.

Selv om vi gjør en rimelig innsats for å oppdatere informasjonen på nettstedet vårt, gir vi ingen garantier, eller løfter uansett om det er uttrykkelig eller underforstått, at innholdet på nettstedet vårt er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert.

VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR NETTSTEDER VI LINKER TIL

Hvor nettstedet vårt inneholder lenker til andre nettsteder og ressurser levert av tredjeparter, er disse koblingene kun gitt til din informasjon. Slike koblinger bør ikke tolkes som godkjenning av oss av de tilknyttede nettstedene eller informasjonen du kan få fra dem.

Vi har ingen kontroll over innholdet på disse nettstedene eller deres ressurser.

VÅRT ANSVAR FOR TAP ELLER SKADER SOM ER GÅR UT OVER DEG

Enten du er en forbruker eller en bedrifts bruker:

 • Vi utelukker eller begrenser på ingen måte vårt ansvar overfor deg hvor det ville være ulovlig å gjøre det.
 • Ulike begrensninger og bortfall av ansvar gjelder for ansvar som oppstår som følge av levering av produkter til deg, som vil bli beskrevet i våre forretningsbetingelser.

Hvis du er en bedrifts bruker:

 • Vi utelukker alle underforståtte vilkår, garantier eller andre vilkår som kan gjelde for nettstedet vårt eller innholdet på nettstedet.
 • Vi vil ikke være ansvarlig for deg for tap eller skade, uansett om det gjelder ansvar i eller utenfor kontrakt (herunder uaktsomhet), brudd på lovbestemte plikter, eller på annen måte, selv om det kan forventes at det oppstår under eller i forbindelse med:
 • bruk av eller manglende evne til å bruke nettstedet vårt eller
 • Bruk av eller bruk basert på innhold som vises på nettstedet vårt.
 • Særlig vil vi ikke være ansvarlige for:
 • tap av fortjeneste, salg, virksomhet eller inntekter;
 • forretningsavbrudd
 • tap av forventede besparelser;
 • tap av forretningsmulighet, goodwill eller omdømme; eller
 • ethvert indirekte eller konsekvenstap.

Hvis du er forbruker:

 • Vær oppmerksom på at nettstedet vårt bare er ment til privat bruk. Du samtykker til å ikke bruke nettstedet vårt for kommersielle eller forretningsformål, og vi har ikke noe ansvar for deg for tap av fortjeneste, tap av virksomhet, virksomhetsavbrudd eller tap av forretningsmulighet.
 • Hvis defekt digitalt innhold som vi har levert, skader en enhet eller digitalt innhold som tilhører deg, og dette skyldes at vi ikke har brukt rimelig omhu og ferdigheter, vil vi enten reparere skaden eller betale deg kompensasjon. Vi vil imidlertid ikke være ansvarlig for skade som du kunne ha unngått ved å følge vårt råd til å bruke en oppdatering som tilbys gratis eller for skade som var forårsaket av at du ikke klarte å følge installasjonsinstruksjonene på riktig måte eller å ha satt minimumssystemet krav som rådes av oss

VI ER IKKE ANSVARLIG FOR VIRUS OG DU SKAL IKKE INTRODUSERE DET

Vi garanterer ikke at nettstedet vårt vil være sikkert eller fri for feil eller virus.

Du er ansvarlig for å konfigurere din informasjonsteknologi, dataprogrammer og plattform for å få tilgang til nettstedet vårt. Du bør bruke eget antivirus program.

Du må ikke misbruke nettstedet vårt ved å bevisst introdusere virus, trojaner, ormer, logiske bomber eller annet materiale som er skadelig eller teknologisk skadelig. Du må ikke forsøke å få uautorisert tilgang til nettstedet vårt, serveren der nettstedet vårt er lagret eller hvilken som helst server, datamaskin eller database som er koblet til nettstedet vårt. Du må ikke angripe nettstedet vårt via distribuert angrep (Denial-of-Service / DoS angrep) eller distribuert tjenestenekt (Distributed Denial-of-Service / DDoS angrep).Ved å bryte denne bestemmelsen vil du kunne begå straffbar handling.

Vi vil anmelde slikt brudd til de relevante påtalemyndigheter, og vi vil samarbeide med disse myndighetene ved å avsløre din identitet til dem i den grad vi kan det. I tilfelle et slikt brudd vil din rett til å bruke nettstedet vårt opphøre umiddelbart.

REGLER OM Å LINKE TIL VÅRT NETTSTED

Du kan linke til vår hjemmeside, forutsatt at du gjør det på en måte som er rettferdig og lovlig og ikke skader vårt omdømme eller utnytter det.

Du må ikke etablere en link på en slik måte at du indikerer noen form for partnerskap, godkjenning eller oppfordring fra vår side dersom det ikke er tilfellet.

Du må ikke etablere en link til nettstedet vårt på et nettsted som ikke eies av deg.

Vår nettside må ikke gjøres til en del av et annet nettsted, og du kan heller ikke opprette en link til en del av vårt nettsted annet enn hjemmesiden.

Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake tillatelsen til bruk av link til vårt nettsted uten varsel og etter eget skjønn.

HVILKE LANDS REGLER GJELDER FOR TVISTER?

Disse vilkårene er underlagt norsk rett, og tvister som oppstår i forbindelse med bruken av vårt nettsted skal underlegges norske domstoler, med verneting i Oslo tingrett.