Book a cleaner

Typical Hourly Rate: £14.50

We Provide Domestic Cleaners in Llanelli, Carmarthen, Pembroke, Haverfordwest & the surrounding areas

Time For You Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire

Request a callback

Elin Bishop

Typical Hourly Rate
£14.50
West Wales
01558668961
COVID-19 UPDATE - As cleaning is more important than ever before, we are open and able to provide cleaning services in line with Government Advice and our 'STAYSAFE In Homes' working guidelines. See here for more details.

About Time For You

WOULD YOU LIKE AN HONEST RELIABLE POLICE CHECKED* CLEANER TO CLEAN AND CARE FOR YOUR HOME FOR TYPICALLY £14.50 PER HOUR?

Welcome to Time for You West Wales covering most of Carmarthenshire, Ceredigion & Pembrokeshire. We are a local business offering a range of domestic cleaning services in and around Carmarthen, Aberystwyth, Haverfordwest and the surrounding areas. 

We cover homes within postcodes SA15 – SA73 and SY23 – SY25. We offer you the same cleaner on the same day and time for every clean and for the same amount of time. For a consistent cleaning service leaving your home looking the way you want, contact Time for You West Wales.

 Booking Request | Request a Callback 

Am Amser i Chi

A GARECH CHI GAEL GLANHÄWR DIBYNADWY I LANHAU EICH CARTREF AM BRIS NODWEDDIADOL O £14.50 YR AWR?

Croeso i Time For You Gorllewin Cymru sy’n cwmpasu’r rhan fwyaf o Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Busnes lleol ydym sy'n cynnig ystod o wasanaethau glanhau domestig yng Nghaerfyrddin, Aberystywth, Hwlffordd a'r ardaloedd o gwmpas.

Rydym yn darparu gwasanaeth i gartrefi o fewn codau post SA15 – SA73 a SY23 – SY25. Rydym yn cynnig yr un glanhawr i chi ar yr un diwrnod ac amser ar gyfer pob glanheuad ac am yr un cyfnod o amser. Am wasanaeth glanhau cyson sy'n gadael eich cartref yn edrych y ffordd rydych chi ei eisiau cysylltwch â Time for You Gorllewin Cymru.

Cais Archebu | Gofynnwch am Alwad yn ôl

Our Philosophy

We believe life is too short to spend it cleaning

What You Get

Would you like that cleaner for your home to have been reference checked and vetted and in their home?

How about having the same cleaner each week so you always know who is in your home?

We will personally visit you at your home to get to know you and understand your house cleaning requirements. We will then arrange a convenient time for you to meet your carefully selected domestic cleaner.

If you would like us to introduce a cleaner for your home or you would like more details please click on our "Booking Request" button or give us a call.

Beth gewch chi

A hoffech fod gan eich glanhawr eirda a’i fod yn cael ei wirio yn ei gartref?

Beth am gael yr un glanhawr bob wythnos fel eich bod chi bob amser yn gwybod pwy sydd yn eich cartref?

Byddwn yn bersonol yn ymweld â chi yn eich cartref i ddod i'ch adnabod ac i ddeall eich gofynion glanhau. Byddwn wedyn yn trefnu amser cyfleus i chi gwrdd â'r glanhawr a fydd wedi cael ei ddewis yn ofalus ichi.

Os hoffech i ni gyflwyno glanhawr ar gyfer eich cartref neu os hoffech gael mwy o fanylion, cliciwch ar ein botwm "Cais Archebu" neu rhowch alwad i ni.

Areas covered

Aberaeron, Aberystwyth, Ammanford, Boncath, Borth, Bow Street, Burry Port, Cardigan, Carmarthen, Carmarthen, Ceredigion, Clarbeston, Clynderwen, Crymych, Ferryside, Fishguard......

SA15, SA16, SA17, SA18, SA19, SA32, SA33, SA34, SA35, SA36, SA37, SA38, SA39, SA40, SA41, SA42, SA43, SA44, SA45, SA46, SA47, SA48, SA61, SA62, SA63, SA64, SA65, SA66, SA67, SA68

Aberaeron, Aberystwyth, Ammanford, Boncath, Borth, Bow Street, Burry Port, Cardigan, Carmarthen, Carmarthen, Ceredigion, Clarbeston, Clynderwen, Crymych, Ferryside, Fishguard, Glogue, Goodwick, Haverfordwest, Kidwelly, Kilgetty, Lampeter, Llanarth, Llanbadarn Fawr, Llandeilo, Llandovery, Llandre, Llandysul, Llanelli, Llanfyrnach, Llangadog, Llanon, Llanrhystud, Llanwrda, Llanybydder, Milford Haven, Narberth, New Quay, Newcastle Emlyn, Pembroke, Pencader, Penparcau, Pen-y-garn, Powys, Rhydypennau, Saundersfoot, Talybont, Tenby, Tregaron, Whitland, Ystrad Meurig

SA15, SA16, SA17, SA18, SA19, SA32, SA33, SA34, SA35, SA36, SA37, SA38, SA39, SA40, SA41, SA42, SA43, SA44, SA45, SA46, SA47, SA48, SA61, SA62, SA63, SA64, SA65, SA66, SA67, SA68, SA69, SA70, SA71, SA72, SA73, SY23, SY24, SY25

Read more 

Pricing

Typical hourly rates:
Weekly cleaning £14.50 per hour (minimum 2 hours)
Fortnightly cleaning (Mon - Wed only) £15.50 per hour (minimum 3 hours)
 

Our hourly rates give you good value and this includes insurance against any damage caused by your cleaner whilst cleaning. All cleaners on our database have been vetted in their own home and provide us with two references. Also, you will be able to meet your cleaner in your home before they start cleaning for you so that you can discuss with them your requirements.

Prisio

Cyfraddau nodweddiadol yr awr:

Glanhau wythnosol £14.50 yr awr (o leiaf 2 awr)

Glanhau bob pythefnos £15.50 yr awr (o leiaf 2 awr)

Mae ein cyfraddau fesul awr yn rhoi gwerth da am arian ac mae hyn yn cynnwys yswiriant yn erbyn unrhyw ddifrod a achosir gan eich glanhawr wrth lanhau. Mae pob glanhawr ar ein cronfa ddata wedi cael ei archwilio yn ei gartref ei hunan ac mae wedi  darparu o leiaf un tystlythyr inni. Hefyd, byddwch chi'n gallu cwrdd â'ch glanhawr yn eich cartref cyn iddyn nhw ddechrau glanhau ar eich rhan er mwyn i chi allu trafod eich gofynion gyda nhw.

Vetted Cleaners

Affordable Prices

Own Account Manager

Why use us?

  • Vetted cleaners by Time For You Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire
  • Affordable prices at typically £14.50 per hour
  • Own account manager(s) Elin Bishop
  • Identity checked cleaners
  • Same cleaner each week

As seen on TV

Click here to Apply
for Cleaning
Opportunities