Book a cleaner

Typical Hourly Rate: £14.50

We Provide Domestic Cleaners in Llanelli, Carmarthen, Pembroke, Haverfordwest & the surrounding areas

Time For You Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire

Request a callback

Elin Bishop

Typical Hourly Rate
£14.50
West Wales
01558668961
COVID-19 UPDATE - As cleaning is more important than ever before, we are open and able to provide cleaning services in line with Government Advice and our 'STAYSAFE In Homes' working guidelines. See here for more details.

About Time For You

ARE YOU LOOKING FOR AN HONEST RELIABLE POLICE CHECKED* CLEANER TO CLEAN AND CARE FOR YOUR HOME?

Welcome to Time for You West Wales, a local business covering most of Carmarthenshire, Ceredigion & Pembrokeshire. 

If you live within postcodes SA15 – SA73 or SY23 – SY25 contact Time for You West Wales to discuss your domestic cleaning needs.  We have vetted cleaners available now who can offer a range of housekeeping services including ironing and bed changing as well your weekly or fortnightly clean.  Our reliable and affordable cleaners will complete a variety of household duties to a high standard such as hoovering , dusting, kitchen cleans, bathroom cleans, and inside window cleaning.
Contact Time for You West Wales today.

 Booking Request | Request a Callback 

*Police checked cleaner on request

Read more

Amser i Chi

A GARECH CHI GAEL RHYWUN DIBYNADWY I LANHAU EICH CARTREF AM BRIS ARFEROL O £14.50 YR AWR?

Croeso i Time For You Gorllewin Cymru.

Os ydych yn byw yn ardal cod post SA15 – SA73 neu SY23 – SY25, cysylltwch i drafod eich gofynion glanhau. Gallwn ddarparu yr un glanhawr i lanhau ar yr un diwrnod a'r un amser yn wythnosol. Mae gan bob glanhawr dysteb a gellir gwneud cais am wiriad heddlu hefyd os ydych yn dymuno. 

Cais Archebu | Gofynnwch am Alwad yn ôl

Our Philosophy

We believe life is too short to spend it cleaning

What You Get

Would you like that cleaner for your home to have been reference checked and vetted and in their home?

How about having the same cleaner each week so you always know who is in your home?

We will personally visit you at your home to get to know you and understand your house cleaning requirements. We will then arrange a convenient time for you to meet your carefully selected domestic cleaner.

If you would like us to introduce a cleaner for your home or you would like more details please click on our "Booking Request" button or give us a call.

Beth gewch chi

Mae llawer o'n clientiaid wedi nodi eu bod yn falch i gael yr un glanhawr yn dod atynt bob wythnos. Ffoniwch i gael sgwrs dros y ffôn ac os ydych am inni ymweld â chi yn eich cartref i ddod i'ch adnabod ac i ddeall eich gofynion glanhau yn well, fe drefnwn amser i hynny i ddigwydd. Bydd glanhawr yn cael ei ddewis yn ofalus ichi a chewch gwrdd gyda'r glanhawr hefyd cyn i'r gwaith ddechrau os ydych yn dymuno.

Os hoffech fod glanhawr yn dod i lanhau eich cartref neu os hoffech gael mwy o fanylion, cliciwch ar ein botwm "Cais Archebu" neu rhowch alwad i ni.

Areas covered

Aberaeron, Aberystwyth, Ammanford, Boncath, Borth, Bow Street, Burry Port, Cardigan, Carew, Carmarthen, Carmarthen, Ceredigion, Clarbeston, Clynderwen, Cosheston, Crymych......

SA15, SA16, SA17, SA18, SA19, SA32, SA33, SA34, SA35, SA36, SA37, SA38, SA39, SA40, SA41, SA42, SA43, SA44, SA45, SA46, SA47, SA48, SA61, SA62, SA63, SA64, SA65, SA66, SA67, SA68

Aberaeron, Aberystwyth, Ammanford, Boncath, Borth, Bow Street, Burry Port, Cardigan, Carew, Carmarthen, Carmarthen, Ceredigion, Clarbeston, Clynderwen, Cosheston, Crymych, Ferryside, Ffairfach, Fishguard, Freshwater East, Glogue, Goodwick, Haverfordwest, Johnston, Johnstown, Kidwelly, Kilgetty, Lampeter, Lamphey, Llanarth, Llanbadarn Fawr, Llandeilo, Llandovery, Llandre, Llandysul, Llanelli, Llanfyrnach, Llangadog, Llangynnwr, Llanon, Llanrhystud, Llanwrda, Llanybydder, Ludchurch, Lydstep, Manorbier, Milford Haven, Narberth, New Quay, Newcastle Emlyn, Norchard, Pembroke, Pencader, Penparcau, Pen-y-garn, Powys, Rhydypennau, Saundersfoot, St Clears, St Florence, Talybont, Tenby, Tregaron, Whitland, Ystrad Meurig

SA15, SA16, SA17, SA18, SA19, SA32, SA33, SA34, SA35, SA36, SA37, SA38, SA39, SA40, SA41, SA42, SA43, SA44, SA45, SA46, SA47, SA48, SA61, SA62, SA63, SA64, SA65, SA66, SA67, SA68, SA69, SA70, SA71, SA72, SA73, SY23, SY24, SY25

Read more 

Pricing

Typical hourly rates:
Weekly cleaning £14.50 per hour (minimum 2 hours)
Fortnightly cleaning (Mon - Wed only) £15.50 per hour (minimum 3 hours)
 

Our hourly rates give you good value and for your peace of mind this includes insurance against any damage caused by your cleaner whilst cleaning. All cleaners are interviewed in their own home and their documents and references are checked before adding them to our database of vetted housekeepers. If you wish, we can arrange for you to meet your cleaner in your home before they start cleaning for you so that you get an opportunity to discuss your requirements together.

Prisio

Cyfraddau arferol:

Glanhau wythnosol £14.50 yr awr (o leiaf 2 awr)

Glanhau bob pythefnos £15.50 yr awr (o leiaf 2 awr)

Mae ein cyfraddau fesul awr yn rhoi gwerth da am arian ac mae hyn yn cynnwys yswiriant yn erbyn unrhyw ddifrod a achosir gan eich glanhawr wrth lanhau. Mae pob glanhawr ar ein cronfa ddata wedi cael ei archwilio yn ei gartref ei hunan ac mae wedi  darparu dwy dysteb. Hefyd, byddwch chi'n gallu cwrdd â'ch glanhawr yn eich cartref cyn iddyn nhw ddechrau glanhau er mwyn i chi allu trafod eich gofynion gyda nhw.

Vetted Cleaners

Affordable Prices

Own Account Manager

Why use us?

  • Vetted cleaners by Time For You Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire
  • Affordable prices at typically £14.50 per hour
  • Own account manager(s) Elin Bishop
  • Identity checked cleaners
  • Same cleaner each week

As seen on TV

Click here to Apply
for Cleaning
Opportunities