Book a cleaner

Typical Hourly Rate: £19.50inc VAT

Book A Cleaner in Cardiff, Canton, Whitchurch, Penylan, and the Surrounding Areas To Get More Time For You

Time For You Cardiff

Request a callback

OWEN SAER

Typical Hourly Rate
£19.50 inc VAT
Cardiff
029 2029 1764

ARE YOU LOOKING FOR A HOUSE CLEANER?

Time For You provides honest, reliable, affordable and police checked* domestic cleaners to care for your home in  Cardiff, Canton, Whitchurch,  Penylan, and the surrounding areas.

  • Always the same vetted cleaner each week for cleaning consistency - it's important you get to know your cleaner and they get to know your home. 
  • A friendly, honest service from real people who care about our clients and cleaners. 
  • Most importantly, we have our own dedicated Customer Satisfaction Team who will look after all your cleaning needs.

We know your time is precious and we have cleaners on hand to help you out. All of our cleaners are trustworthy, reliable and know how to make your house shine!

Welsh Translation
Booking Request | Request a Callback | Call 029 2029 1764

Our Philosophy

We believe life is too short to spend it cleaning

HOW IT WORKS

We provide a professional tailored cleaning service in  Cardiff, Canton,  Whitchurch, Penylan,  and the surrounding areas, where we will find you the best cleaner to meet your domestic cleaning requirements. We offer a choice of weekly or fortnightly cleans to care for your home when it suits you. We also offer housekeeping, ironing, laundry and bed changing services. 

We pride ourselves on our customer service and will do everything we can to make the process as easy as possible for you. We will book a house visit to discuss your specific cleaning needs, offer advice and support from the start and listen carefully to what you want.

You will get the same regular domestic cleaner for every clean and can meet them before they start to discuss your requirements. All of our domestic cleaners are vetted, referenced and police checked*.  Once you have a household cleaner in place, we will check that everything is meeting your expectations. If not then we will strive to fix it quickly.

Book Online Today

Using our fast, safe and secure booking platform

To get your cleaning started FASTER

Get in touch today

PRICING

Weekly cleaning is charged at an overall hourly rate of £19.50 inc VAT per hour

Fortnightly cleaning is charged at an overall hourly rate of £19.95 inc VAT per hour

We also offer one-off cleans; please contact us for charges.

Read more

Areas covered

Adamsdown, Atlantic Wharf, Butetown, Caerau, Canton, Capel Llanilltern, Cardiff, Cardiff Bay, Cardiff City Centre, Cardiff Gate, Castleton, Cathays, Cefn Mably, Coryton, Creigiau, Culverhouse Cross...

CF3, CF5, CF10, CF11, CF14, CF15, CF23, CF24

Adamsdown, Atlantic Wharf, Butetown, Caerau, Canton, Capel Llanilltern, Cardiff, Cardiff Bay, Cardiff City Centre, Cardiff Gate, Castleton, Cathays, Cefn Mably, Coryton, Creigiau, Culverhouse Cross, Cyncoed, Danescourt, East Moors, Ely, Fairwater, Ferry Court, Gabalfa, Grangetown, Gwaelod-y-Garth, International Sports Village, Leckwith, Lisvane, Llandaff, Llandaff North, Llanedeyrn, Llanishen, Llanrumney, Maindy, Mermaid's Quay, Michaelston, Morganstown, Mynachdy, Nantgarw, Ninian Park, Old St Mellons, Pantmawr, Pentrebane, Pentwyn, Pentyrch, Penylan, Peterston-super-Ely, Plasnewydd, Pontcanna, Pontprennau, Radyr, Rhiwbina, Rhydlafar, Rhydypenau, Riverside, Roath, Roath Park, Rumney, Saltmead, Splott, St Fagans, St Georges Super Ely, St Mellons, Taffs Well, Tiger Bay, Tongwynlais, Tremorfa, Wenvoe

CF3, CF5, CF10, CF11, CF14, CF15, CF23, CF24

Read more 

WELSH TRANSLATION

Ydych chi'n cael glanhau eich cartref yn lladdfa?

Gadewch i Time For You Caerdydd eich helpu!

Gofalu am deulu, oriau gwaith yn cynyddu? Efallai fod gennych berthynas henoed neu anabl ac angen help i lanhau’r cartref. Beth bynnag fo’ch rheswm, gall Time For You Caerdydd wneud gwahaniaeth go iawn.

Mae Time For You yn gwasanaethu ardal Caerdydd ers 15 mlynedd, ac rydym yn cynnig gwasanaeth personol wedi ei deilwra a chwilio am lanhäwr fydd yn ateb eich gofynion. Allai trefnu glanhäwr rheolaidd ar gyfer eich cartref ddim bod yn haws. Ar ôl ichi ymholi drwy ebost neu ffonio, byddwn yn ymweld â’ch cartref i drafod eich anghenion glanhau.

Daw’r un glanhäwr atoch bob tro

Cewch gwrdd â’ch glanhäwr cyn iddynt ddechrau gweithio ichi

Er tawelwch meddwl, byddwn yn rhoi cyfweliad i’r glanhawyr yn eu cartref eu hunain

Bydd gan eich glanhäwr dystiolaeth hunaniaeth a thystiolaeth o’u cyfeiriad preswyl

Byddwn yn gwirio tystebau ar gyfer pob glanhäwr

Gallwn ddarparu glanhäwr wedi ei (g)wirio gan yr heddlu os dymunwch

Gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog, gan gynnwys cefnogaeth ffôn ddydd Llun-Gwener

Gwasanaeth ymgynghorol a chefnogaeth ar gael yn Gymraeg.

Beth mae Time For You Caerdydd yn ei wneud?

Rheolwr Time For You Caerdydd yw Owen Saer, ac mae’r cwmni’n gwasanaethu’r ardaloedd cod post canlynol: CF3, CF5, CF10, CF11, CF14, CF15, CF23, CF24. Mae’r cwmni yn weithredol yng Nghaerdydd ers 2003, ac yn falch o’n gwasanaeth ardderchog cwsmer-ganolog (gwelwch dystebau isod).

Rydym yn cyflwyno glanhawyr cartref wedi eu gwirio a’u harchwilio yn ofalus i gartrefi preifat. Caiff pob deiliad tŷ drafod a chytuno union dermau’r gwaith gyda’r glanhäwr. Bydd Time For You Caerdydd yn cynnal cyswllt â’r client er mwyn sicrhau eu bod yn fodlon â’r gwaith a gyflawnir; pe digwydd fod angen i’r client newid y glanhäwr, awn ati yn ddi-oed i chwilio am lanhäwr newydd.

Yn arferol, gallwch ddisgwyl i’ch glanheuad cyntaf ddigwydd o fewn 7-10 diwrnod o’ch ymholiad (o bosibl yn fwy buan).

Pa waith fydd eich glanhäwr yn ei wneud?

Mae Time For You Caerdydd yn cynnig glanhau wythnosol, glanhau pythefnosol, glanheuadau unwaith-yn-unig, glanheuadau blynyddol, a glanheuadau diwedd tenantiaeth.

Bydd pob glanhäwr yn darparu glanhau cyffredinol, gan gynnwys ystafell ymolchi a chegin (glanhau sinciau, toiled, cawod/baddon, sychu arwynebau a golchi unrhyw loriau digarped), glanhau carpedi, tynnu llwch oddi ar arwynebau, a gwagio basgedi sbwriel. Gallwch hefyd ofyn i lanhawyr newid dillad gwely, llwytho neu wagio peiriant golchi llestri, glanhau ffenestri mewnol, neu wagio ysbwriel i finiau y tu allan i’r tŷ. Bydd rhai glanhawyr hefyd yn barod i ymgymryd â smwddio a golchi dillad (sylwch, fodd bynnag, nad yw Time For You wedi ei yswirio rhag unrhyw ddifrod a achosir yn ystod smwddio),

Sawl awr o lanhau fydd angen ar fy nghartref?

Fel canllaw bras, bydd angen tair awr yr wythnos ar gyfer glanheuad cyffredinol i dŷ 3 ystafell wely; ychwanegwch 30 munud ar gyfer pob ystafell wely ychwanegol. Ffactorau eraill i’w hystyried yw nifer y preswylwyr ac ymwelwyr (gan amlaf, bydd plant yn creu mwy o waith glanhau nag oedolion); a oes anifeilaid anwes; ystafelloedd ymolchi ychwanegol; ystafelloedd gwydr ac ati.

Pa bethau fydd glanhäwr ddim yn eu gwneud?

Yn arferol, fydd glanhäwr ddim yn cwblhau tasgau y tu allan i’r tŷ, er enghraifft glanhau ffenestri allanol, garddio, mynd â chŵn am dro, neu siopa. Yn yr un modd, nid oes ganddynt yswiriant i goginio, nac i ofalu am blant.

Beth os bydd y glanhäwr yn absennol?

Mae Time For You Caerdydd yn nodi’n glir wrth y glanhawyr mor bwysig yw hi i chi fod glanhawyr yn ddibynadwy. Pan fydd glanhäwr yn gwybod na fydd ar gael ar ddyddiad penodol, gallwn chwilio am lanhäwr arall dros dro os y dymunwch.

Ebost: [email protected]
Ffôn: 029 2029 1764

Read more

Vetted Cleaners

Affordable Prices

Own Account Manager

Why use us?

  • Vetted cleaners by Time For You Cardiff
  • Affordable prices at typically £19.50 inc VAT per hour
  • Own account manager(s) OWEN SAER
  • Identity checked cleaners
  • Same cleaner each week

As seen on TV

Click here to Apply
for Cleaning
Opportunities